سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
از جمله دشمن ترینِ آفریدگان نزد خدا، کسی است که ایمان آورده و سپس کفر ورزیده است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]